Diametrala ståndpunkter säger något om verklighetens många facetter. Att alltid ha rätt är inte lika viktigt som att regelbundet bli motsagd. Avsaknad av ståndpunkter vittnar om frånvaro av tanke, en tillvaro utan mänsklighet. Motsatserna kompletterar varandra, proportionerna diskuteras, människan framträder.