Att reflektera är kanske det mest mänskliga vi kan ägna oss åt. I dialog med andra människor speglar vi oss själva och får våra tankar konfirmerade eller ifrågasatta.

Att tänka är inte att existera, existensen bekräftas först när den egna tanken möter motståndet hos en annan människa.