Tillförsikt

I Naturen pågår en ständig kamp för överlevnad. Alla bekämpar alla för att gagna det egna livsutrymmet. Samarbete kan uppstå mellan individer av samma art och ibland mellan arter, men bara i en situation som ger ömsesidig vinning.

Vi människor är en del av denna natur och uppvisar prov på liknande opportunism. Dock finns kanske en skillnad när vi människor gör en intellektuell reflektion över våra liv och ifrågasätter våra egna prioriteter.

Kan vi välja en väg som går stick i stäv med instinkten för att vi anser den vara rätt?

Tvärsäker kan man inte vara, men att det finns exempel på handlingar som avviker från det instinktiva, ingjuter hopp och möjligen mening åt oss alla.