Glädje

Man skrattar sällan ensam, men gärna i grupp och åt någon annan. Skrattet är befriande och positivt men kan också rymma ett mörker. Kanske är reflexmässigheten i skrattet det som avslöjar vår okänslighet när vi roar oss på någon annans bekostnad.

Allt skratt borde föregås av eftertanke, problemet är att skratt inte fungerar på det viset. Nu är inte all glädje synonym med skratt, utan glädje kan uppfylla en människa utan att skrattet bubblar fram, men den här glädjen är helt väsensskild från skrattet, närmast dess motsats, full av tanke och aldrig på någons bekostnad.