Vrede
Den egna dumheten är en outsinlig källa till vrede. Därmed inte sagt att orsaken alltid är det egna tillkortakommandet. De egna bristerna kan man kanske inte åtgärda men väl påminnas om. Kanske kan känslan av vrede bidra till att man lär sig något om sig själv och blir en bättre människa?

Rädslan för visad vrede är utbredd, rädsla för en stark känsla med tydlig riktning. Kanske har vi förlorat förmågan att nyttja vreden på ett konstruktivt sätt? Övning riskerar isolering i den sociala gemenskapen men alternativet är inte självklart bättre. Vreden är ett nödvändigt inslag i en social relation. Personer blir inte förbannade utan anledning och när anledningen är given så erbjuder vreden kraft att rensa luften.

Vredens motsats tålamodet är lika grundläggande för upprätthållandet av en relation, men fungerar inte utan sin motpart. Utan det förlösande utbrottet riskerar oförrätterna att samlas på hög för att vid ett särskilt illa valt tillfälle explodera och dödligt såra både avsändaren och en godtycklig mottagare.