Är frågor ofta förtäckta påståenden? Jag tror inte man kan säga det. En fråga syftar till att få en bild bekräftad även om bilden i sig kan sägas vara en förutfattad mening.

Det avgörande är huruvida den som frågar är beredd att förhålla sig på ett konstruktivt sätt till svaret.