En fråga sprider ljus på det som avhandlas.

Rädslan för frågan tror jag bottnar i känslan av att avslöja sin okunskap, en ond cirkel som inte leder framåt. När det gäller förkunnare så kan man ifrågasätta viljan att avslöja just denna okunskap. Samtidigt erbjuder just detta en möjlighet att urskilja charlatanen från den upplyste.

Att ställa en fråga är ibland viktigare än att få ett svar.

Är frågor ofta förtäckta påståenden? Jag tror inte man kan säga det. En fråga syftar till att få en bild bekräftad även om bilden i sig kan sägas vara en förutfattad mening.

Det avgörande är huruvida den som frågar är beredd att förhålla sig på ett konstruktivt sätt till svaret.