Gud som idé

Gud skapar tillvaron och leder människan mot saligheten, de som avviker bestraffas.

Om vi lär oss hur skapelsen är konstruerad. Om vi inser att salighet är ett relativt begrepp som existerar i otaliga personliga varianter. Vad återstår då av Gud? Kanske ska vi vara tacksamma för avsaknaden av en intervenerande gud. Nu står människan med ansvar för både sig själv och sin omgivning.

Gud är kanske ett budskap om människans ansvar för skapelsen.