Den fria viljan

Det är inte någon merit att göra ett fritt val. Är ett val utan hänsyn till någon eller något överhuvudtaget möjligt?

Som att obekymrat knacka ur pipan i ditt odruckna vinglas.

Nej, i den civiliserade världen finns inga fria val.

Samarbetets grundvalar

– Visa förtroende och erbjud alla ditt samarbete

– Var transparent och förutsebar

– Var inte avundsjuk, att förstöra för någon annan gynnar inte dig

– Straffa den som sviker

– Var förlåtande och erbjud alla en ny chans