Universums framtid

Om man eliminerar alla katastrofala historier och extrapolerar en framgångsrik utveckling under någon Googol år, så kommer vi att få snabbare bilar och större TV-apparater.

Är det möjligt att skriva något som förändrar världen?

Skrivkonsten förändrade välden och man kan undra vad som är nästa stora språng för mänskligheten? Kan det vara något som beskriver hur man skapar samarbete i en kultur som driver människor från varandra? En bot mot något som vi själva har infört.

Kanske leder vägen vidare efter den kris som mest sannolikt följer på den alienering som breder ut sig.