Skapande

Skapandet bygger på förmågan att kunna föreställa sig det ännu ej existerande. Skapande behöver inte vara av konstnärlig natur utan kan vara vardagsnära. För att kunna skapa krävs det internaliserad kunskap, alltså den sorts kunskap som vi har i våra huvuden. En annan ingrediens är tron på att förändring är möjlig, kanske den viktigaste delen som inte är så utbredd.

Viljan att uttrycka den egna insikten, inte andras, är kanalen för förverkligande och den är synnerligen ovanlig. Det är här konstnären dyker upp.