Det enkla slår ofta det komplicerade som förklaringsmodell. En tumregel är att förklaringsmodellen med minst antal antaganden räknas som den bästa (Occams rakniv).

Man bör dock akta sig för mångfald ersatt av enfald.