Lättja

Lättja kan beskrivas som lathet, likgiltighet eller passivitet, knappast något positivt.

Men är lättja bara förkastligt?

Jag tror att lättja varvad med flit är en god kombination, kanske den viktigaste förutsättningen för reflektion och förnyelse.