Samarbetets grundvalar

– Visa förtroende och erbjud alla ditt samarbete

– Var transparent och förutsebar

– Var inte avundsjuk, att förstöra för någon annan gynnar inte dig

– Straffa den som sviker

– Var förlåtande och erbjud alla en ny chans