Den råa populasen

Von oben är ett uttryck som beskriver ett perspektiv från en starkare maktposition och som ofta korrelerar med uppvisande av arrogans och förakt för den svagare. Historiskt så har det varit en relation mellan överklassen och underklassen.

Dagens pöbelvälde finns på nätet. Nätet är en plats där man kan vara både tillräckligt annonym och kraftigt distanserad från offret.

– Niklas är borttagen från gruppen. Tack för att ni rapporterar!