Gud som idé

Gud skapar tillvaron och leder människan mot saligheten, de som avviker bestraffas.

Om vi lär oss hur skapelsen är konstruerad. Om vi inser att salighet är ett relativt begrepp som existerar i otaliga personliga varianter. Vad återstår då av Gud? Kanske ska vi vara tacksamma för avsaknaden av en intervenerande gud. Nu står människan med ansvar för både sig själv och sin omgivning.

Gud är kanske ett budskap om människans ansvar för skapelsen.

Är att tro på gud samma sak som att överge det egna förnuftet? Är blind underkastelse för en despotisk förkunnare viktigare än respekten för den egna tanken? Kan urkunden ha skrivits utan inblandning av ett intellekt?

Det är inte avsaknaden av intellekt som är anmärkningsvärd hos den troende, utan förmågan att svälja orimligheter. Religionens mål kan inte vara att fördunkla verkligheten och utplåna konturen av människan.