Är det möjligt att skriva något som förändrar världen?

Skrivkonsten förändrade välden och man kan undra vad som är nästa stora språng för mänskligheten? Kan det vara något som beskriver hur man skapar samarbete i en kultur som driver människor från varandra? En bot mot något som vi själva har infört.

Kanske leder vägen vidare efter den kris som mest sannolikt följer på den alienering som breder ut sig.

Den fria viljan

Det är inte någon merit att göra ett fritt val. Är ett val utan hänsyn till någon eller något överhuvudtaget möjligt?

Som att obekymrat knacka ur pipan i ditt odruckna vinglas.

Nej, i den civiliserade världen finns inga fria val.

Samarbetets grundvalar

– Visa förtroende och erbjud alla ditt samarbete

– Var transparent och förutsebar

– Var inte avundsjuk, att förstöra för någon annan gynnar inte dig

– Straffa den som sviker

– Var förlåtande och erbjud alla en ny chans

Det enkla slår ofta det komplicerade som förklaringsmodell. En tumregel är att förklaringsmodellen med minst antal antaganden räknas som den bästa (Occams rakniv).

Man bör dock akta sig för mångfald ersatt av enfald.

Förgänglighet

Att förlika sig med förgängligheten är en del av åldrandet. Jag har hopp om att något överlever som kan göra situationen aningen lättare för de efterkommande. Vissheten om att en viss typ av information är mer beständig än annan ger visst hopp. Information om verkligheten kan inte försvinna, vi har bara upptäckt den.

Frågan är om man kan räkna kunskapen om villkoren för liv, även civiliserat liv, till den gruppen? Jag tror det, med antagandet att evolution är en universell process som verkar på alla system och härleder dess regler ur naturen. Om processerna spontant drivs av Hermann von Helmholtz fria energi så kan evolutionen katalysera processen genom att addera ett mått informationshantering. Ett slags enzym skulle man kunna säga.

Målet med dessa processer är knappast att förbättra världen men de bidrar till en möjlig bättre värld genom sin existens och de upprätthåller liv som kan kallas civilicerat. Den här verkligheten kan vi inte påverka eller förändra, den är evig.


Frihet

Samexistens är ett givande och tagande.

Vi uppfattar inte händelser på samma sätt. Därför är det grundläggande att respektera någon som tar bladet från munnen.

Hur man väljer att ta strid är avgörande för resultatet. Men det är ändå alltid viktigare att ta striden än att avstå. Många är tacksamma att någon tar striden också för deras skull.

Vår frihet bestäms av individers förmåga att se och respektera varandra.

Modet att yttra sig är också oumbärligt, då frihetens gränser bara kan upprätthållas genom att utmana.