Den gyllene regeln vädjar till ett empatiskt beteende. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Samtidigt bestämmer jag dina behov utifrån mina egna. Det fungerar kanske i en värld där alla är lika, sådan är inte verkligheten.

Att förhålla sig till andra utifrån deras egna önskningar ger verklig mening.