Frihet

Friheten går hand i hand med möjligheten att bete sig illa. Om ingen beter sig illa kan man kanske ifrågasätta graden av frihet? Men om allt för många beter sig illa kan man inte heller tala om frihet. Att hänvisa till proportioner leder inte till någon konstruktiv slutsats. Återstår gör dialogen, som förutsätter ett lyssnande så väl som ett uttryckande av ståndpunkter.

Frihete förutsätter uppenbarligen en fungerande dialog.