Frihet

Samexistens är ett givande och tagande.

Vi uppfattar inte händelser på samma sätt. Därför är det grundläggande att respektera någon som tar bladet från munnen.

Hur man väljer att ta strid är avgörande för resultatet. Men det är ändå alltid viktigare att ta striden än att avstå. Många är tacksamma att någon tar striden också för deras skull.

Vår frihet bestäms av individers förmåga att se och respektera varandra.

Modet att yttra sig är också oumbärligt, då frihetens gränser bara kan upprätthållas genom att utmana.